Laumakio raganos

Laumakio raganos

Rasa Ambraziejienė

Leidykla: R. Ambraziejienė, 2020Rasos Ambraziejienės, naujoje knygoje byloja padavimų ir pasakų, mitologinių ir etiologinių sakmių atspindžiai, senoviniai papročiai ir apeigos, ženklų ir simbolių prasmės bei reikšmės. Remiantis tūkstantmetėmis tautos šaknimis, supažindinama su protėvių-promočių pasaulėjautos apraiškomis, su gimtosios kalbos stebuklais.

Kitas šios knygos sluoksnis – tai literatūrinis pasakojimas apie senąjį pasaulį, nugrimzdusį praeityje, pamirštą, nutilusį, tačiau vis dar gyvą, tebeglūdintį kažkur ten, girių germės gelmėje. Tai sakmė apie moterį ir materiją. Apie Žemę gimdytoją. Mergelę-Motiną-Senę. Senolę ir promotę, žynę ir saugotoją. Sakmė apie laumes raganas, tebegyvenančias kažkur Dzūkijoje šiandien.