„Lietuva skaito“ –Atrask klasikus - Antanašėje

Atgal

„Lietuva skaito“ –Atrask klasikus - Antanašėje

Antanašės kaimo biblioteka


Gegužės 7- ąją, Lietuvai minint Spaudos atgavimo,kalbos ir knygos dieną, Antanašės biblioteka organizavo klasiko Juozo Tumo- Vaižganto apysakos  „Dėdės ir dėdienės“ inscenizuotus literatūrinius skaitymus. Nuotaikingas ištraukas iš šio kūrinio skaitė aktyvios Antanašės bibliotekos skaitytojos Gražina Pitrėnienė, Elena Kubilienė ir Julija Šapokienė. Skaitymai vyko lauke, prie Antanašės bendruomenės namų klojimo. Skaitymus filmavo ir video įrašė bibliotekininkė Ritė Gernienė. Džiaugiamės, kad mūsų video buvo rodomas portale „Lietuva skaito“. Plakatų „Lietuva skaito“ galerijoje puikavosi ir mūsų skaitytojos Gražinos Pitrėnienės fotonuotraukų portretas „Lietuva skaito“. Gražina yra sukūrusi ir akrostichą „Lietuva skaito“. Gera, kai biblioteka turi aktyvius skaitytojus,savo pagalbininkus.
Vyresnioji bibliotekininkė Ritė Gernienė