Senų maldaknygių ir kantičkų paroda „Palėpių radiniai“

Senų maldaknygių ir kantičkų paroda „Palėpių radiniai“

  2020-08-02

Sena knyga - didelė vertybė, turinti savo istoriją, savitumą. Pasibaigus lietuviškos spaudos draudimui, Lietuvoje imta leisti daug religinio turinio literatūros, nes ji buvo labai paklausi. Tuo laikotarpiu religinio turinio leidiniai atliko šviečiamąjį vaidmenį. Maldaknygė dažnai buvo ta knyga iš kurios buvo mokomasi skaityti. Maldų tekstai – vienas ankstyviausių bažnytinės literatūros žanrų. Senos maldaknygės byloja apie šių leidinių išskirtinumą. Kai kurie knygos viršeliai tikrai yra išskirtiniai, turintys reljefinius iškilimus, kai kurie yra iš odos ar medžiagos, kai kurie turi metalinius apkaustėlius. Dalis maldaknygių parengtos tam tikrai kategorijai tikinčiųjų: vaikams, jaunimui, netgi vyrams. Daugelis maldaknygių perėję didelius laiko išbandymus ir yra labai „suskaitytos“, tačiau jos leidžia daugiau sužinoti ir pažinti to meto knygų pasaulį. Šios knygos-maldaknygės prikeltos iš užmaršties. Rastos jos Dalios Dagienės, Julės Steniulienės, Algio Jakubonio, Antano Mikulionio palėpėse.