Paroda skirta „Vaidotui Spudui“

Paroda skirta „Vaidotui Spudui“

  2020-08-01

Vaidotas Spudas, kuris amžininkams išliko atmintyje jaunas, kartais gal net vėjavaikiškas poetas. Jis gimė Kaune 1935 m. balandžio mėn. 27 d. Gyveno ir mokėsi Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose. Studijavo lituanistiką tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute. 1958 m. persikėlė į Linkuvą, ten mokytojavo vidurinėje mokykloje. Vaidotas Spudas buvo itin mėgstamas mokykloje dėl savo nuoširdumo, teisingumo, humoro jausmo. Jis gražiai piešė: jo rankraščiuose, paraštėse dažnai būdavo kas nors nupiešta. 
Dėl poeto jauno amžiaus kūriniai dar nėra labai brandūs, tačiau jau galima justi ritmą, požiūrį į kūrybą. Brandžiausi eilėraščiai gimė paskutiniais V, Spudo gyvenimo metais. Juose atsispindi dramatiška gyvybės ir mirties kova. Tačiau meilė, gamta suteikia jėgų sutikti savąją lemtį. 1955 m. parašytas eilėraštis „Dainos posmas“ dainuojamas, kaip daina „Susitikt tave norėčiau vėlei“  V. Spudą mirtis pasiglemžė itin jauną, vos 26 metų. Jis palaidotas Linkuvoje.