Maironio balsai

Maironio balsai

Autorių kolektyvas

Leidykla: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019Kolektyvinis mokslininkų darbas „Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis“ primena poeto vaidmenį kuriant romantinę lietuvių tautinę tapatybę, jo pastangas žadinti pilietinį sąmoningumą ir suvienyti bendruomenę ne tik politiškai, bet ir dvasiškai. Maironis išlieka centrine lietuvių rašto kultūros figūra, įkvepiančia ir tampančia pavyzdžiu ne tik šiandienos kūrėjams.
„Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis“ siekia nagrinėti platų temų spektrą – čia dėmesys skiriamas ir literatūros, ir atminties problemoms, ir poeto gyvenimo faktams. Panoraminis leidinys aprėpia ir ypatingą „Pavasario balsų“ žanro fenomeną, ir epines poemas, ieško poetinių jungčių skirtinguose Maironio kūriniuose. Išskiriami ir tekstai, kurie įtvirtino Maironį kaip kultūrinės atminties bei kolektyvinių pasakojimų steigėją, nagrinėjusį Lietuvos istoriją ir literatūrą bei pateikusį savitą jų interpretaciją.