Užkopus į varpų bokštą

Užkopus į varpų bokštą

Libertas Klimka

Leidykla: Dusetų kultūros fondas, 2020Varpai, sukaupę savyje technologijos, dailės, istorinės atminties ir net raštijos verčių aspektus, yra labai vertingi kultūros paveldo objektai. Gaila tik, kad įkelti į bokštų aukštybes, jie tampa girdimi, bet dažniausiai nebematomi. Ne mažiau vertingi Lietuvos bažnyčiose yra bokštų laikrodžiai.
Paveldosauginio pobūdžio leidinyje aprašomi vertingiausi istoriniai Lietuvos bažnyčių bokšto varpai ir su jais sujungti laikrodžiai. Aprašomas tradicinis varpų naudojimas bažnytinėje liturgijoje, varpų liejybos bei laikrodininkystės istorija Europoje ir Lietuvoje, garsiausi meistrai ir liejyklos, folkloriniai tikėjimai varpo garsų galia, legendiniai ir tikri varpų nutikimai karų bei okupacijų metais. Žinias apie istorinius laikrodžius ir varpus prof. Libertas Klimka surinko dalyvaudamas Lietuvos kraštotyros ir kampanologų draugijų ekspedicijose bei išvykose, taip pat nemažai laiko praleisdamas archyvuose.