Paveikslų paroda „Skraidantis angelas...“

Paveikslų paroda „Skraidantis angelas...“

  2020-08-01

Mano angele,prašom malonės.
Mano angele, saugok, meldžiu,
Kad galėtų vėl žemėje žmonės
Pasėdėt po ramybės medžiu.
(Gražina Pitrėnienė)
 
Prieš pat karantino įvedimą į Antanašės biblioteką atkeliavo dailininkės – tekstilininkės Eglės Petraitytės – Tarailienės akvarelės darbų paroda. Nesuspėjome savo skaitytojų, bibliotekos lankytojų pakviesti į parodos pristatymą. Šią virtualią parodą pavadinome „Skraidantis angelas“. Tai vienas iš dailininkės darbų. Gyvename sudėtingu laikotarpiu, todėl, kaip niekad žmonėms svarbu –tikėjimas, viltis,globa,meilė.Juk angelas – tai ir yra vilties, meilės, tikėjimo, globos simbolis.
Kas sieja Antanašę su dailininke Egle Petraityte – Tarailiene?Sieja tai, kad dailininkės prosenelis Konstantinas Pševlockis bičiuliavosi su Bronislavu Riomeriu ir jo žmona, gyvenusiais Antanašės dvare. Po jų mirties, Konstantinas Pševlockis paėmė auklėti be tėvų likusį jų sūnų Liudviką. Tai buvo kilni didikų draugystė. Apie tai pasakoja ir pati autorė surinktuose prisiminimuose.
Menininkė Eglė Petraitytė – Tarailienė pirmąją parodą eksponavo 1978 m. Nuo 1985 m dailininkė priklauso Lietuvos Dailininkų sąjungai. Jos akvarelių bei tekstilės darbai eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.Dailininkės darbai keliauja per muziejus, bibliotekas, galerijas.Žymi dailininkė dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose pleneruose. Menininkės darbuose atsispindi gamtos grožis, gimtojo miesto peizažai. Kiekvienas kūrinys tarsi prašo stabtelėti greta jo ir skirti laiko apmąstymui.