Paroda „Susipažinkim: poetė Zita Čepulytė - Gažimonienė“

Paroda „Susipažinkim: poetė Zita Čepulytė - Gažimonienė“

  2020-07-31

Klausausi Žemės ir dangaus kalbos
Kad darnai jų nebūtų pabaigos.
Mes – skruzdės šioj Visatoje mažytės
Tik meile Žemę Motiną apginsim
Tik jos sparnais pakilsim lig dangaus,
Tiktai mylėdami gerumo žiedą išsaugosim
Pasauliui skambantį širdim Žmogaus....
(Zita Čepulytė, 1999m.)
 
Zita Čepulytė-Gažimonienė gimė 1935 m. Pandėlyje. Ji mokėsi šio miesto pradinėje ir vidurinėje mokyklose. 1950 m. Zita Čepulytė pradėjo studijuoti Trakų pedagoginėje mokykloje, vėliau Vilniaus pedagoginiame institute pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros pedagogo specialybę. Baigusi dirbo mokytoja Kuršėnų, Telšių rajonuose, Vilniuje. Nuo 1974 m. iki 2004 m. lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje.
Pirmieji jos eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė 1954 m.
Iš viso kraštietė yra išleidusi net 16 eilėraščių knygų ir du romanus. „Rašydama apie tėviškę, kūrybinio įkvėpimo nelaukiu, nes jis mane lydi nuo lopšio, jis visuomet šalia. Įkvėpimas amžinas, nes žodis „tėviškė“ giliai įaugęs į širdį. Kur bevaikštinėčiau, Pandėliošaligatviai groja kaip fortepijonas senojoje mokykloje“, – taip apie savo kūrybą kalba kraštietė poetė Zita Čepulytė – Gažimonienė.
Poetė du kartus lankėsi Pandėlio miesto bibliotekoje 2010 m. ir 2012 m. Susitikimai vykdavo labai šilti ir jausmingi, nes poetė čia susitikdavo savo jaunystės draugėmis. Nuo 2013 m. prieš Kalėdas trejus metus iš eilės Pandėlio bibliotekos skaitytojai sulaukdavo ypatingos dovanos – vis naujos knygos. Tai romanai 2013 m. „Dauguvoje nuskendę pasakos“ ir 2014m. „Paslapties lydėta“. 2015 m. mūsų gerbiama kraštietė, poetė Zita Čepulytė šventė 80–ąjį gimtadienį. Ta proga ji išleido savo keturioliktą eilėraščių knygelę „Kai diena šimteriopai pabrangsta“. Pandėliečiai pirmieji įvertino ir šią jos eilėraščių knygelę.
Visgi gimtinėje pati populiariausia išliko knyga „Širdies žiedai gimtinei“, į kurią sudėta 40 eilėraščių. Juose įamžinti Pandėlio istorijos faktai, širdžiai mielos vietos ir, žinoma, draugai, pažįstami. Perskaičius poetės eilėraščių knygą, į ją įsijautus, pradedi kitaip žiūrėti į savo miestą, kuris kaip oras, kaip duona kasdieninė, tavo gyvenimo dalis.
Šiemet poetei jubiliejiniai metai lapkričio 13 dieną jai sukaks 85-eri metai. Labai tikimės, su ja dar susitikti tradiciniame bibliotekos renginyje „Širdies žiedai gimtinei“.