Paroda skirta rašytojui ir mokslininkui Kaziui Almentui

Paroda skirta rašytojui ir mokslininkui Kaziui Almentui

  2020-07-30

Paroda skirta egzodo rašytojui ir mokslininkui  Kaziui Almenui , minint jo gimimo  85 - metį.    
Kazys Almenas – žymus branduolinės inžinerijos specialistas, rašytojas, fizikas, knygų leidėjas. Jis mokslo pasiekimais ir knygomis gan anksti įsirašė į nepriklausomų lietuvių būrį. K. Almenas – vienas pirmųjų išeivijos mokslininkų, prisidėjusių prie Ignalinos AE saugaus darbo užtikrinimo.Kaip rašytojas jis priskiriamas „tyliųjų kartai“. Jo savitas rašymo stilius, autentiškais įvykiais paremta kūryba pritraukia skaitytoją versti knygos puslapį po puslapio.
K. Almenas gimė 1935 m. balandžio 11 d. Gruzdžiuose, Šiaulių apskrityje, 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė į JAV. Nebraskos ir Nortvesterno universitetuose studijavo branduolinę inžineriją. 1968 m. Varšuvoje apgynė fizikos mokslų daktaro disertaciją.
Vienas pirmųjų egzodo rašytojų, kuris išdrįso 1966 m. aplankyti Lietuvą. Po Nepriklausomybės atkūrimo, grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos energetikos institute. 1992 m. įkūrė leidyklą „Literrae  universitatis“. Vytauto Didžiojo universitete organizavo vadovėlių aukštosioms mokykloms  vertimą ir leidybą. Kazys Almenas parašė istorinių nuotykių, detektyvinių romanų. Novelėse vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, jaunų žmonių tarpusavio santykiai. Mirė 2017 10 07