Paroda „Suskambo Velykų varpai sidabriniai“

Paroda „Suskambo Velykų varpai sidabriniai“

  2020-07-29

Pavasaris! Netrukus švelnus vėjelis šiauš margaspalvius pievų ir klonių kilimus, miškas apsigobs žalia marška... O mes, grožėdamiesi bundančia gamta, skubėsime puošti Velykų stalą.
Velykos! Čia archajiški tautos papročiai pinasi su krikščioniškąja Kristaus prisikėlimo dvasia ir viltimi. Velykos – taip pat ir kalendorinė pavasario šventė. Nicos bažnytinis susirinkimas 325 m. nutarė Velykas švęsti praslinkus keturiolikai dienų po pavasario pradžios. Nuo VIII amžiaus Velykos švenčiamos pirmą sekmadienį po pavasarinės mėnulio pilnaties. Kadangi mėnulio pilnatis kiekvienais metais pasirodo vis kitą dieną,- maždaug kovo 21 – balandžio 26,- ir Velykų data keičiasi. Pagal Velykas nustatomos Užgavėnių, Verbų, Atvelykio ir kitų pavasario ciklo švenčių datos.
O kaip šią šventę švęsdavo mūsų protėviai, kokios buvo tradicijos, kokie simboliai, ko negalima pamiršti ir šiandien? Visa tai prisiminkime peržvelgę parodą „Suskambo Velykų varpai sidabriniai“.