Paroda „Ilgai laukėm džiaugsmo šito“

Paroda „Ilgai laukėm džiaugsmo šito“

  2020-07-30

Šventos Velykos – tai krikščionių šventė, kuri simbolizuoja Kristaus prisikėlimą iš mirusiųjų po nukryžiavimo.  Taigi, Velykos nėra tik kiaušinių dažymas, ridenimas ir valgymas, tai katalikiško pasaulio šventė. Velykos – kilnojama šventė, kuri švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ši šventė turi gilias tradicijas. Pirmiausia, Velykų pavadinimas kilęs iš baltarusiško šventės pavadinimo Velikyj dienj ir tai reiškia Didžioji diena. Velykų pavadinimas taip pat siejamas ir su žodžiu „vėlės“. Taip yra todėl, kad mūsų protėviai šią dieną lankydavo artimųjų kapus ir nešdavo jiems maisto. Velykas žmonės mini visą savaitę. Savaitė iki Velykų vadinama didžiąja. Ji prasideda Verbų sekmadieniu. Verbų sekmadienis yra skirtas paminėti Kristaus įžengimo į Jeruzalę dieną. Svarbiausios dienos per didžiąją savaitę yra ketvirtadienis, penktadienis ir Velyknaktis. Nors žmonės labiau yra linkę švęsti sekmadienio rytą Velykas, tačiau svarbesnė yra naktis iš šeštadienio į sekmadienį. Pagal krikščioniškas tradicijas, savaitę prieš Velykas linksmintis nedera. Didžiojo ketvirtadienio vakaras yra skirtas paminėti Paskutinę vakarienę. Tą vakarą Kristus paskutinį kartą  vakarieniavo su savo mokiniais. Po to buvo išduotas ir suimtas. Taip pat ši diena siejama ir švara. Įprastai turėtų būti sutvarkomi visi namai, išplaunami langai, pakeičiama patalynė, nuvalomos dulkės, išplaunami skalbiniai ir atliekami kiti namų ruošos darbai. Tikėta, kad tuomet visi metai bus švarūs. Didysis penktadienis – tai Kristaus kančios ir mirties diena. Šią dieną Kristus mirė ant kryžiaus. Vakare bažnyčioje laikomos ypatingos pamaldos. Didįjį penktadienį žmonės linkę apmąstyti ir savo buvimą, savo kaltes, sprendimus, savo santykį su krikščionybe. Tai tylos, ramybės, susikaupimo ir griežto pasninko diena, jokių linksmybių negali būti, bet ir persidirbti nedera. Didįjį penktadienį reikia atsisakyti mėsiškų ir pieniškų valgių, arba visai nevalgyti. Didysis šeštadienis – tai savotiško laukimo diena. Kristus buvo nuimtas nuo kryžiaus ir palaidotas, bet dar neprisikėlęs. Šią dieną dažomi margučiai – svarbiausias Velykų atributas. Velykų naktis – didžioji naktis iš šeštadienio į sekmadienį. Laukiama Kristaus prisikėlimo. Tačiau dauguma žmonių Lietuvoje Kristaus prisikėlimu džiaugiasi jau atsibudę, sekmadienį. Dalyvaujama Prisikėlimo pamaldose. Ši diena kupina vilties ir džiaugsmo.