Paroda Velykų laukimas

Paroda Velykų laukimas

  2020-07-30

„Džiaukis mažais dalykais. Jie suteikia galimybę pajusti didelę laimę.“
Pem Braun
 
Nors už lango vis dar žiemiškas vėjas, bet širdis jau dainuoja pavasariu. Gražiausia pavasario šventė – Velykos - jau visai ne už kalnų. Velykų laukimas neatsiejamas su Verba.
Verbos švenčiamos paskutinįjį sekmadienį prieš didžiausią pavasario šventę Velykas. Lietuvoje ir daugelyje kitų Europos valstybių tikima, kad Verbų dieną pašventintų anksčiausiai pavasarį išsprogstančių augalų šakelės, palietusios žemę ar gyvūnus, skatina jų augimą, vaisingumą, sveikatą. Tikima, kad šios šakelės, parneštos į namus, saugo juos nuo perkūno, o pasėliams padeda apsiginti nuo ledų, graužikų, sausros. Verba – tai iš augalų šakelių ir gėlių kuriamos puokštės, kurias katalikai Verbų sekmadienį šventina bažnyčioje. Pirmą kartą verbos lietuvių kalba paminėtos 1573 m.
Norėčiau jums leisti pasidžiaugti pandėlietės Danės Daugėlienės rištomis verbomis. Pirmą kartą ji verbas rišti pradėjo prieš 20 metų, norėdama savo sunkiu gyvenimo periodu mintis sutelkti į malonų užsiėmimą. Vėliau buvo primiršusi šį savo pomėgį, bet bėgant metams vėl su malonumu ėmėsi darbo. Pasigėrėkime, kad giliai pajustume palengvėjimą, tartum pavasaris, toks žalias bei varvantis giedromis ašaromis, būtų trumpam nuėmęs nuo Tavęs kasdienybės naštą ir įkvėpęs drąsos neegzistuoti, o gyventi čia ir dabar.