Paroda apie knygnešį J. O. Širvydą.

Paroda apie knygnešį J. O. Širvydą.

  2020-07-30

Knygnešystė – XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomenas, patriotinė veikla, nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią daugiau kaip 40 metų. Po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba, tiksliau, parašytas naudojantis lotyniško pagrindo abėcėle. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Lietuviški leidiniai buvo spausdinami užsienyje (tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje, Amerikoje), nelegaliai gabenami per sieną ir platinami Lietuvoje, kuri tuo metu buvo carinės Rusijos imperijos sudėtyje.
Milžinišką darbą atliko draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai.
Nepaisant to, kad už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos buvo platinamos itin aktyviai.
2020 metais, balandžio 4 dieną sukanka 145 metai, kai gimė Jūžintų krašto knygnešys Juozas Oto Širvydas. Savo gimtuosius Jūžintus išgarsino pasiaukojančia knygnešio veikla. Juozas Oto Širvydas ne tik platino lietuviškas knygas, slapta redagavo laikraštėlį, sukūrė „ŽVAIGŽDĖS“ draugiją, rinko tautosaką.