Paroda „Poezija-savotiška sielos išraiška“

Paroda „Poezija-savotiška sielos išraiška“

  2020-07-30

Obelietis, žodžio meistras Antanas Gintautas Žilinskas balandžio 4 d. švenčia garbingą 70 metų jubiliejų. Gimė Adomynės kaime, Kupiškio rajone.
Pagal profesiją Jis kūno kultūros ir geografijos mokytojas.Nuo 1984 metų jis mokytojavo Obeliuose, dėstė geografiją ir tikybą.
Eilėraštis jo gyvenime užima svarbią vietą.Tikriausiai polėkis kūrybai atėjo iš vaikystės, ankstyvos jaunystės,praleistos nepaprastai gražioje vietoje Vyžuonose. Čia ošia senas pušynas ir slapstosi mėlyni ežerai, krantus skalauja Šventoji...
Pradėjo rašyti dar studijuodamas.Jo eilių kritike tapo Elena Mezginaitė, liepdavusi taupyti žodžius, palikti erdvės minčiai. Bendravo su Broniu Radzevičiumi, Antanu Masioniu, aktoriumi Remigiju Vilkaičiu.
Atgimimo laikotarpiu eilėraščius surinko ir mažoje kelių puslapių knygelėje,,Atbudimas“ išspausdino Obelių globos namų direktorius Romas Kundelis.1998 metais išleidžiama knygelė „Kalbėjimai“. Eilėraščiai apie tėviškę, patirtus jausmus ir išgyvenimus. Net 258 eilėraščiai patalpinti knygoje „Vakarės tylos atmintis“, kurie byloja apie apie ryškų dvasinį ryšį su gimtuoju kraštu, amžinųjų tiesų apmąstymus, žvilgsnį paslapties link. Prieš 10 metų išleistoje knygoje „Keleivis naktyje“ svarbiausia išsakyta mintis-žmogaus gyvenimas-kelionė, kuri driekiasi ne vien saulėtais kloniais, bet ir sutemų miglose, kur kelias klaidus ir sunkus.
Jam paklūsta ir proza. Jo rašyti straipsniai rajono laikraščio skiltyje „Kasdienos akcentai“ neprastesni nei jo posmai.
Jis aktyvus „Vaivorykštės“, „Lietuvos kaimo rašytojų“klubo narys. Savo poeziją skaito ir Obelių miesto bibliotekoje renginių metu.
Obelietis muzikantasVirginijus Vošteris jo posmus pavertė muzika.
O kiek dar posmų guli sąsiuviniuose ar popierius lapeliuose sukauptų per daugybę metų, kurie tikriausiai sušnarės naujos knygos puslapiuose.