Atgal

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, vykdydama mažos vertės supaprastintus viešuosius pirkimus, skelbia apklausą lektoriams, galintiems pravesti balandžio 9 dieną 8 ak. val. seminarą tema „Kompetencijų kėlimas dirbant su vaikais iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų“. Reikalavimas:kiekvienam seminaro dalyviui privalo būti išduotas registruotas (su registracijos numeriu) pažymėjimas su dalyvio vardu, pavarde, seminaro trukme. Komercinius pasiūlymus pateikti iki 2018 m kovo mėn. 30 d. 17 val. adresu daivavil@rokiskis.rvb.lt

Informacija telefonu 8 458 52106