Lietuvių kalbos dienos Martynonių bibliotekoje

Atgal

Lietuvių kalbos dienos Martynonių bibliotekoje

Martynonių kaimo biblioteka


Vasario 29 dieną rinkomės į renginį – Lietuvių kalbos dienos Martynonių bibliotekoje, kuris vyko Lailūnų kaimo bendruomenės salėje.
Kaip minime Vasario 16-ąją, kovo 11 -ąją, liepos 6 -ąją. – taip nuo 2016 metų pradėta minėti Lietuvių kalbos dienos. Rašomas lietuvių kalbos nacionalinis  diktantas, stengiamasi prisiminti mūsų kalbos kūrėjus, puoselėtojus.
Lietuvių kalbos pamoką mums pravedė Jūratė Kuliukienė Kupiškio raj. Alizavos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja.  Nuo Martyno Mažvydo katekizmo, lietuvių kalbos žodyno pradininko Kazimiero Būgos,  Kristijono Donelaičio „Metų“ ir Kazimiero  Liudviko Rėzos išleidusio Donelaičio „Metus“, Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ iki mūsų laikų poetų Salomėjos Neries, Justino Marcinkevičiaus , Pauliaus Širvio ir kitų.
Caro valdžios primestos graždankos tautiečiai nepriėmė ir neišsižadėjo savo gimtosios kalbos.  Jokia kita  tauta tik lietuviai turi knygnešius. Jie nešė lietuvišką žodį po Lietuvą, išsaugojo gimtąją kalbą. Kiek kartų jai grėsė išnykimas. „Tauta gyva tol, kol gyva jos kalba– kalba yra gyva tik per tuos, kurie ja kalba“.
Mūsų pamoką pratęsė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos Trio „La`gaminas“ (vad. Margarita Simokaitytė) Jų romansai, dainos pagal Pauliaus Širvio eiles, sužavėjo  mūsų renginio dalyvius. Renginio metu skaitėm Zitos Čepulytės, Vidos Papaurėlienės eiles apie lietuvių kalbą.
Lailūnų kaimo bendruomenė jubiliejaus proga pasveikino Aušrą Skaburskienę.
Mūsų bendruomenė dalyvauja  projekte „Prisijungusi Lietuva“. Martynonių bibliotekoje pagal šį projektą yra rengiami skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems. Pažymėjimai apie kurso baigimą buvo įteikti Alvinai Blažienei, Eimutei Inčiūrienei, Irenai Misiūnienei, Daivai Lukošiūnienei, Violetai Kazanavičienei, Algiui Kazanavičiui, Onai Žemaitienei, Leonardui Žemaičiui, Svetlanai Guzikauskienei, Danguolei Rybačiauskaitei, Birutei Puljanauskienei. Susirinkusieji buvo informuoti apie būsimus kursus kovo mėnesį, kurių metu pas mus dalyvaus VMI specialistas ir padės pildyti gyventojų pajamų mokesčio  deklaracijas.

Martynonių filialo vyresn. bibliotekininkė Rita Inčiūrienė