SKELBIMAS laisvai darbo vietai užimti

SKELBIMAS laisvai darbo vietai užimti

  2020-04-17

Visuomenės informavimo apie savivaldybės
reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir
įmonėse esančias neužimtas darbo vietas
tvarkos aprašo priedas

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie aktyvuojamą neužimtą darbo vietą

Eil. Nr.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

Atsakingas darbdavio asmuo
(el. paštas, telefonas)

Iki kada priimami prašymai

Specialūs  kvalifikaciniai reikalavimai
(išsilavinimas, privaloma
darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)
(Eur)

Kontaktinė informacija

 1.

Vyresnysis
bibliotekininkas
Pandėlio m.
filiale (1,0 etatas)

Rokiškio r. sav. J. Keliuočio viešoji biblioteka

D. Pilipavičienė, tel. nr.:
8 458 52 656
sekretore@rokiskis.rvb.lt

2020-03-16
17 val.

Išsilavinimas aukštasis.
Darbo pobūdis: suaugusių ir vaikų lankytojų bibliotekinis aptarnavimas, gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, parodų organizavimas, skaitymo skatinimo organizavimas, edukacinė veikla.

540,-

sekretore@rokiskis.rvb.lt
Ppateikti dokumentus:
1. CV
2. Veiklos programa iki 2 psl. apimties
Tel. nr.: 8 458 52 656