Kviečiame susipažinti: „Rokiškio krašto garbės piliečiai II dalis“

Kviečiame susipažinti: „Rokiškio krašto garbės piliečiai II dalis“

  2023-12-31

Rokiškio krašto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus bei pastangas ir išskirtinį indėlį į Rokiškio krašto mokslo, švietimo, kultūros, meno, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, krašto apsaugos ir kitas sritis.
Pirmą kartą šis vardas suteiktas 1999 m. keturiems kraštiečiams, minint Rokiškio miesto 500-ąsias metines.
Vykdydama projektus „Rokiškio rašto garbės piliečiai“ Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka parengė ir išleido kompaktinius diskus „Rokiškio krašto garbės piliečiai“: 2006 m. - I dalį, 2017 m. - II dalį (finansavo Lietuvos Kultūros taryba, Lietuvos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė). Pirmojoje dalyje buvo pateikta informacija apie dešimt Rokiškio krašto garbės piliečių, gavusių šį vardą iki 2006 m. Antrojoje dalyje apie kitus trylika – nuo 2007 m. iki 2017 m.
Kompaktinę plokštelę sudaro Pratarmė ir 4 skyriai. „Biografijų“ skyriuje supažindinama su kiekvieno nominanto gyvenimu ir veikla. „Fotogalerijos“ skyriuje gausu įvairių Rokiškio krašte vykusių švenčių, renginių, kurių metu suteiktos garbės piliečių regalijos, akimirkų. Skyriuje „Vaizdo medžiaga“ galima rasti filmuotos medžiagos iš Rokiškio krašto garbės piliečių vardo suteikimo ir partizanams skirtų paminklų atidengimo iškilmių.
Šioje plokštelėje panaudotos nuotraukos ir vaizdo medžiaga iš Rokiškio rajono savivaldybės, Rokiškio krašto muziejaus, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, bei asmeninių, taip pat fotografo Viliaus Naujiko archyvų. Viršelio nuotraukos - Albino Kuliešio ir Giedriaus Kujelio. Kompaktinę plokštelę galima rasti respublikos bei Rokiškio rajono bibliotekose.