Rokiškio krašto žydai: istorija, atmintis, paveldas

Rokiškio krašto žydai: istorija, atmintis, paveldas

Jolita Jurevičienė, Nijolė Šniokienė

Leidikla: Rokiškio krašto muziejus, 2019Rokiškio krašto muziejaus išleistoje knygoje pateikiamas istorinis Rokiškio krašto žydų bendruomenės sanklodos ir kaitos tyrimas, nagrinėjamas Rokiškio krašto žydų gyvenimas, jų palikimo įamžinimas, pateikiami Rokiškio krašto muziejuje saugomi su žydų gyvenimu susiję eksponatai. Ši knyga prasmingai papildys tiek mokslinių, tiek ir kraštotyrinių žinių visumą, paskatins gilinti ir plėsti turimas žinias apie litvakų indėlį į Lietuvos miestų gyvenimą.