Anglų kalbos kursai suaugusiems 2018

Anglų kalbos kursai suaugusiems 2018

  2021-12-30

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka dalyvauja neformalioje suaugusiųjų švietimo mokymosi programoje.
Bibliotekos patalpose, naujai įkurtame verslo paramos centre, vyksta anglų kalbos kursai suaugusiems. Programoje dalyvauja 16 dalyvių, kurie nuosekliai mokosi pagal numatytą kalbos mokymosi programą. Dalyviai džiaugiasi savo pasiekimais – kiekvienos temos pabaigoje, atlikus patikrinimo testus žodžiu/raštu kiekvienas dalyvis gali įsivertinti savo mokymosi pasiekimus. Kursų trukmė 40 akad. val. Baigus anglų kalbos kursus ir išlaikius baigiamąjį testą, dalyviams bus išduotas Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro pažymėjimas, liudijantis jų kalbos mokėjimo lygį. Visi dalyviai ir toliau dalyvaus anglų kalbos kursuose ir sieks aukštesnių kalbos mokėjimo lygių.