Bibliotekos lėlės rankdarbių parodoje

Atgal

Bibliotekos lėlės rankdarbių parodoje

  2018-03-21

Bir­žų rank­dar­bių aso­cia­ci­ja „Fan­ta­zi­jų skry­nia“ su­ren­gė Tarp­tau­ti­nės rank­dar­bių die­nos šven­tę, ku­rio­je su­vie­ni­jo ku­rian­čias Bir­žų, Pas­va­lio, Ro­kiš­kio ir Skaist­kal­nės auksarankes lėlininkes.
Šį gražų, rudenišką sekmadienį lėlės džiugino daugelio širdis. Visiems juk malonu sugrįžti retkarčiais į vaikystę, prisiminti mamos sektas pasakas, gal būt jas papasakoti savo vaikams ar anūkams.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus lėlės taip pat dalyvavo šioje parodoje. Bibliotekininkė, lėlių teatro „Padaužiukai“ režisierė Nadiežda Ivanova susirinkusiems pristatė teatrines lėles.Renginyje dalyvavo Bajorų kultūros centro lėlių teatras „ČIZ“, kuris parodė nuotaikingą spektaklį „Šarlio Pero pasakos“. Pa­ro­dos lan­ky­to­jus su­šil­dė ne tik originalios lėlės, bet ir jų kū­rė­jų nuo­šir­du­mas ir at­vi­ru­mas da­li­nan­tis su ki­tais.