„Aš prisimenu, kodėl mes esame laisvi“ Martynonių kaimo bibliotekoje

Atgal

„Aš prisimenu, kodėl mes esame laisvi“ Martynonių kaimo bibliotekoje

Martynonių kaimo bibliotekoje


Sausio 13 –oji Laisvės gynėjų diena. Šią dieną žmonės rinkosi į Martynonių biblioteką į sausio 13-osios paminėjimą.
Trumpa įžanga, sugiedotas Lietuvos valstybinis himnas, žodžiai laisvei, skaidrės „Laisvės gynėjų dienos, sausio 13 osios atminimui“.
Mums teko garbė susitikti su Lietuvos policijos veteranų asociacijos garbės nariu, Lietuvos transporto policijos atsargos komisaru Vincu Bagužiu
Tuo neramiu laikotarpiu dirbo visos saugumo organizacijos. Vienoje iš jų transporto policijoje dirbo Vincas Bagužis (dabar gyvena Pandėlio sen., Obelių km.)
Vincas Bagužis, dalijosi prisiminimais, apie 1991 metų sausio 13- osios ir viso to laikotarpio įvykius Vilniuje ir visoje Lietuvoje... Iškovota laisvė reikėjo apginti ir tai reikalavo labai daug ištvermės,  sveikatos. Tik po Maskvoje pasibaigusio pučo viskas aprimo, įtampa atlėgo.
Po įdomaus pasakojimo, Vincas Bagužis mums rodė savo asmeninius apdovanojimus, padėkas, nuotraukas iš asmeninio albumo.
Dainas apie laisvę, partizanus, Lietuvą dainavo  muzikantas Kazimieras Puronas iš Kupiškio raj. Skapiškio  miestelio.
Renginyje dalyvavo Pandėlio seniūnas Algirdas Kulys, jis dalijosi prisiminimais apie sausio 13-ąją ir po to vykusius įvykius.
Šio renginio metu pristatyta paroda „Misija Sibiras“. Tai fotografijų paroda iš ekspedicijos dalyvių nuotraukų archyvo. Ekspedicija „Misija Sibiras“ prasidėjo nuo 2006 metų. Į šį žygį keliauja pilietiškas jaunimas , kuris nebijo sunkumų, naujų išbandymų. Jie keliauja į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Ten lanko tautiečių kapus atstatinėja kryžius , tvarko kapinių teritorijas. Kartu susitinka su vietos gyventojais tarp jų ir lietuviais. Šie lietuviai jau nesiruošia grįžti į Lietuvą, Sibiras dabar jau jų gyvenamoji vieta.
Visų dalyvių krūtines papuošė neužmirštuolių žiedai – „Niekada neužmiršime“....
Martynonių kaimo bibliotekininkė Rita Inčiūrienė