„Amžinos atminties liepsna“ liepsnojo Panemunyje

Atgal

„Amžinos atminties liepsna“ liepsnojo Panemunyje

Panemunio kaimo biblioteka


Sausio 13 – ąją daugelyje Lietuvos vietų liepsnoja atminimo laužai primindami žmonėms kraupią 1991 metų 13- tos dienos ir nakties istoriją. Tą lemtingą naktį prie Vilniaus televizijos bokšto žuvo 14, o sužeista apie 700 žmonių, kuomet sovietų kariuomenė puolė televizijos bokštą ir kitus pastatus, šaudė į beginklius žmones, mušė juos, traiškė tankais...
Panemunio miestelio aikštėje sausio 11 dieną vyko renginys skirtas pagerbti žmones, kovojusius už Lietuvos laisvę. Liepsnojant laužui, prie sienelės su žuvusių nuotraukomis ir jų gyvenimo aprašymu, uždegėme žvakutes, skambėjo eilės ir Eglės Glemžienės atliekamos dainos, kurios susirinkusių mintis nukėlė į tą lemtingą naktį. Širdyse susirinkusiems galbūt skaudėjo, galbūt užplūdo dėkingumo jausmas, galbūt mintyse galvojome ar mes verti aukos, vardu gyvybė, kurią sudėjo Lietuvos gynėjai, bet galiu drąsiai teigti, kad ši trumpa valandėlė palietė visų širdis ir mintis. Akimirką sustoję tyliai įvertinom, supratom ir pagerbėm žmonių aukos didybę. „ Žuvę žmonės buvo pirmieji tikri laisvi Lietuvos Respublikos piliečiai ir pirmosios Nepriklausomybės aukos – beginklės, taikios ir nekeliančios pavojaus. Jos kritos skanduodamos žodį „LIE-TU-VA!“ – kalbėjo poetas Justinas Marcinkevičius žuvusių aukų laidojimo dieną gedulingo mitingo metu. Nepriklausomybės istorijoje visiems laikams liks ypatinga data, kai visas pasaulis sužinojo apie taikų mažos valstybės pasipriešinimą galingos imperijos agresijai. Šiuo minėjimu Panemunyje, nors ir maža dalele, norėjom prisidėti ir padėkoti prieš 29 metus buvusiems laisvės kovotojams.
Vyresn. bibliotekininkė Elena Baronienė