Laisvės gynėjų diena Žiobiškyje

Atgal

Laisvės gynėjų diena Žiobiškyje

Žiobiškio kaimo biblioteka


Dar sustoki, Laike, dar sustoki,
Stabtelėk ties atminties riba...
Sausio 13-ąją prisiminus –
Ties pradžia ir tapsmo pabaiga.
(V. Papaurėlienė „Laisvei“)
 
Laisvės gynėjų diena – sausio 13-oji. Tai proga dar kartą prisiminti tų dienų galią, ryžtą, drąsą, pasiaukojimą.
Sausio 13-oji Lietuvai reiškia išsaugotą laisvę ir apgintą nepriklausomybę, reiškia visų mūsų pareigą net sunkiausiomis akimirkomis būti kartu ir gyventi dėl Lietuvos. Minėdami Laisvės gynėjų dieną, privalome prisiminti mūsų valstybės didvyrius ir niekada neužmiršti mūsų laisvės kainos. Sausio 13-osios įvykiai niekada nebus pamiršti – išliks gyvi mūsų širdyse bei istorijos atmintyje.
Sausio 12 dieną Žiobiškio jaunimo centro salėje paminėta Laisvės gynėjų diena. Susirinkusius, į tradicinį šiai datai paminėti skirtą šaškių-šachmatų turnyrą, pasveikino Žiobiškio bibliotekininkė Gintarė Skardinskienė.
Parengta nuotraukų paroda „Atmintis gyva, nes liudija“ bylojo apie rūsčius 1991 metų sausio įvykius. Uždegtomis žvakutėmis ir tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.
Į renginį atvyko dalyviai iš Rokiškio, Kamajų ir Kazliškio. Turnyre dalyvavo 10 šachmatų ir 8 šaškių žaidimo mėgėjai. Šachmatų turnyre I vietą laimėjo – Raimundas Ivanauskas, II vietą - Laimutis Mikėnas, III vietą - Giedrius Stalauskas. Šaškių žaidime I vietą laimėjo – Virginijus Uoka, II vietą – Gintarė Skardinskienė, III vietą - Gabija Marčiulionytė.
Renginio dalyviai kitais metais pažadėjo vėl susitikti ir dar labiau populiarinti šaškių ir šachmatų žaidimą.
Žiobiškio vyresn. bibliotekininkė Gintarė Skardinskienė