Egzodika

Egzodika

Ilan Pappe
Leidykla: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019

GZODIKA - naujažodis, sumeistrautas iš dviejų graikiškos kilmės žodžių: egzotika (exōtikos - svetimas, svetimšalis) ir egzodas (exodus - išėjimas). Formuodami šią antologiją, turėjome galvoje labai skirtingos padėties ir patirties rašytojus: dalis jų gimė ir gyvena ne Lietuvoje, rašo kitomis kalbomis ir lietuvišką tapatybę renkasi sąmoningai, kiti ir kitos - dėl įvairių priežasčių skirtingais laikotarpiais apsisprendė gyventi užsienyje, bet nenustojo (o gal kaip tik pradėjo) rašyti lietuviškai. Nenorime žiūrėti į juos ir jas kaip į egzotiškus kitus, kaip ir nenorime laikyti jų nei tremtiniais, nei egzilais.
Į antologiją, stengiantis aprėpti įvairius žanrus ir stilius, atrinkti 35 už Lietuvos ribų gyvenantys rašytojai, vienaip ar kitaip susiję su Lietuva. Nesiribojome tik etnocentrine lietuviškumo samprata, todėl lietuvių rašytojais laikome ir tuos, kurių tik seneliai ar proseneliai buvo lietuviai, ir tuos, kurie yra litvakų ar Lietuvos sentikių palikuonys. Mūsų atrankos kriterijus buvo ne gimtoji ar/ir kūrybos kalba, o santykis su lietuvių literatūros tradicija, temų ir/ar stiliaus savitumas. Autoriai publikuojami abėcėlės tvarka. Kiekvienam jų skirtą skiltį sudaro du dėmenys: trumpa biografija ir samprotavimas apie tapatybę bei kūrybos ištrauka. Dauguma rašytojų šiuos samprotavimus (autobiografinius komentarus) rašė būtent šiam leidiniui. Visų skelbiamų tekstų šaltiniai ir nuotraukų autoriai nurodomi antologijos pabaigoje.