Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną

Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną

Adomas Šrėteris Silezietis
Leidykla: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019

465-osioms poemos „Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną“ parašymo metinėms paminėti skirtas naujas, patikslintas vertimas su komentarais bei aptariamu poemos parašymo istoriniu kontekstu, atskleidžiant sąsajas su antikine poezija. Knygoje taip pat pateikiama ir patikslinta poemos perspaudų ir tyrinėjimų bibliografija.