Knygos pristatymas Pakriauniuuose

Atgal

Knygos pristatymas Pakriauniuuose

Pakriaunių kaimo biblioteka


Paimki knygą - tau nušvis pasaulis.
Biblioteka lai bus tarsi namai.
Tegul knyga tau bus didžioji saulė,
Ir lai sapnuosis šviesesni sapnai.
(Gražina Degutytė – Pitrėnienė)

Pakriaunių kaimo biblioteka sulaukė garbios viešnios iš Antanašės kaimelio- poetės Gražinos Degutytės - Pitrėnienės, kuri Pakriaunių kultūros namų salėje pristatė  antrą  knygą „Atadariau Lunginyčias“ Ailutes ir kiti paprovijimai rytų aukštaičių tarmi ir rakiškėnų patarmi, kuri skirta keturiems anūkams: Domui, Ugnei, Austei ir Gabrielei. Knygą autorei skaitytojams pristatyti padėjo: Antanašės filialo vyresnioji bibliotekininkė Ritė Gernienė ir Pakriaunių filialo vyresn. bibliotekininkė Onytė Krivilevičienė, kurios skaitė tarmiškai autorės eilėraščius iš minėtos knygos. Nepamiršta ir pirmoji jos knyga „Širdis motulės meilei sutverta“, iš kurios eiles; vaikystės bibliotekai, tėvui, motinai, laiko karusėlė;
Skaitė: pakriauniškės - Onytė ir Ala.
Renginį vedė Pakriaunių kultūros centro specialistė Ala Nikitina.

Ažauga Žadelis žalėn inmintas
Lina drabulaj suvystytas,
Matulas rukam šildytas,
Duonu penėtas,
Letum girdytas,
Vėjum šukuotas, Dungun palaistas, Ažauga žodis.