Keip ruduo Untanašej dėlioja gražiausių mazaikų

Atgal

Keip ruduo Untanašej dėlioja gražiausių mazaikų

Antanašės kaimo biblioteka


Auksinį spalia popetį untanašiečiai rinkas un bendruomenes namus, kur vyka literatūrine-muzikine popete „Te ruduo sudelioja gražiausių mazaikų“. Suvejį būrin, klausemes ailių ape rudenį. Rudeniškus pasmelius tarmiškai skaite Gražina Pitreniene, a netarmiškai – Rite Gerniene. Jas abidvi ir vede renginį.Untanašiečius linksmina materų vakalinis tercietas iš pa Lukštų, su vadovi Gražinu Dapkuvieni. A jau gražių dainų prisklausem, nat dūšių ažueme. Mūsų nešpėtni vyrai, nars tik trys, napamirša pašakdinte materėlių. Nat 91  metų Bruonius Maciulevičius ir tas šoka.
  Mesčionis iš Vilniaus, keip pats savi vadina, Kęstutis Kadūnas mum pristate patagrapijų paradų „Ti, kur Kriaunas upe rungas keip žalktys“ ir paskaite vaizdingų pasakajimų ape Untanašį. Ja indomūs pasakajimai gal graitu čėsu suguls un knygas lapus. Teip Untanašį da vėl pagarsins. Dainas maine ailas, ailas maine dainas, ir dainavam, ir lingavam.
A mūsų bibliuotekaj, kur dirba Rite Gerniene, būva pristatyta parada „Dvarų istorijas žadina vaizduotį“. Ape viskų indomiai papasakaja, da ir akspanatų iš  dvarvačių kasinėjimų parode mum istorikas Valius Kazlauskas. Da na visi būvam girdėjį dvarų atsiradima istorijų. Galejam klausytes lig ryta, bat mūsų laukia „Mesčioniška“ žuviene, katrų išvire Kęstutis Kadūnas su sava pačiūti Zitu. Keip ažsidėja Kęstutis raudonų kvartūkų, paeme sumtį, teip seilas visiem ir nutįsa. A jau gardumas žuvienes, nat laižemes iš smaguria. Ragavam ir gyrem, bat Kęstutis raciepta, keip takių žuvienį išvirte, naišdave. Visakių ti prismokų indėta, pabalinta, pagardinta.
Ale, pažadėja kitais metais, kai švįsma bendruomenes pinkiolikmetį, išvirte ušėtkų „mesčianskas žuvienes“. Tadu ir visus Abelius papenėsma, bus keip par Abelinį..
Būt gerai, kad mūsų kaimelin daugiau takių „mesčionių“ atvažiuotų, nars tik vasaruojančių.Buvįs geuolagas, prisiekįs žvejys, grybautajas, šmaikštus pasakatajas ir rašytajas, va, kiek ape  Kęstutį galiu papasakate. Ir ja pačiute šauni-piešia, dakupažuoja, mezga. Jau anys na vienu paradu mum padavanoja.
Unt stalų  vaišių būva keip par veselių. Ir aš ti buvau, alų, midų gėriau – burnoj naturėjau.. 
 
 
Tarmiškai suriktavoja ir paporina Gražina Pitrėnienė
LKRS Rokiškio skyriaus narė, literatų klubo „Vaivorykštė“ narė.