Lukštietinės

Atgal

Lukštietinės

Lukštų kaimo biblioteka


Lukštuose išskirtinė šventė „Porcinkulės“, kitos šventės tradicinės, kaip ir visoje Lietuvoje. O kodėl nesurengus kaimo šventės. Taip jos būna, bet mums reikia konkrečios, tradicinės. Taigi Lukštai susiję su kiaušiniais, o yra Pasaulinė kiaušinių  diena, švenčiama daugelyje šalių. Mums tinka. Taigi kultūros darbuotojos iniciatyva surengėm šventę. Tam, kad susieti su kaimu surengėme parodą „Nuo ko viskas prasidėjo“. Taigi lukštai nuo kiaušinių, kiaušiniai iš paukščių. O lukštiečių paukščiai nuotraukose atrodo puikiai. Pasigendame ir Lukštų kaimą simbolizuojančio ženklo. Tai paskelbėme konkursą riboženklio sukūrimui. Gavome tris pasiūlymus. Riboženklius piešė S. Šimanauskienė, I. Sulejavas, N. Smalskys. Buvo paskelbtas balsavimas, išrinktas nugalėtojas, tačiau ženklas kuriamas ne vienai dienai, reprezentuoja visą kaimą, todėl žmones per facebook pakvietėme į diskusiją dėl ženklo, o lapkričio mėn. aptarsime rezultatus. Gražina Dapkuvienė sugalvojo naują žaidimą „Kiaušinbolą“. Seniūnaitis Rimantas Pečiūra pasisiūlė padėti su kiaušinbolui reikalingu inventoriumi. Kadangi žaidimas naujas tai ir inventorius nematytas. Giedrius Rimkus ištekino kiaušinbolui skirtus kiaušinius, pagamino žaidimui lazdas. Žaidimo taisyklės panašėjo į ledo ritulio. Dvi komandos žaidė viena prieš kitą ir į priešininko vartus su lazdomis (panašiomis į ližes) turi kiaušinį į mušti į priešininko vartus. Žaidė ir vaikai ir pagyvenę. Buvo labai smagu. Gražina Dapkuvienė parengė „Legendos apie Lukštus“ (Aut. J. Gelžinis) dainą ir instaliaciją, koncertavo “Skemena“. Gyventojų išradingumo netrūko konkursui rengiant patiekalus su kiaušiniais. 10 komisijos narių vertino patiekalų išvaizdą ir skonį. Koncertavo lukštų ansamblio, šokom, žaidėme žaidimus. Netrūko ir vaišių, o „Lukštų kaimo bendruomenės Versmė“ bendruomenės pirmininkas išvirė puodą žirnienės. O jau ką kalbėti apie salės papuošimą, kaip lukštiečiai sakė „Šimtas balų“.
Renginys prasidėjo bibliotekoje paroda, konkursu, tęsėsi bendruomenės patalpose „kaišinbolo“ varžybose, vėliau persikėlėme į salę „Legendos apie Lukštus“ pristatymui, koncertui, patiekalų degustacijai – konkursui, fojė žaidėme ir šokom, o mažojoje salėje kartu susėdome prie bendro stalo.