Susitikimas su parodos „Mane supantis pasaulis“ autore

Atgal

Susitikimas su parodos „Mane supantis pasaulis“ autore

Konstantinavos kaimo biblioteka


Nuo rugsėjo 10 d. Konstantinavos bibliotekoje vyko žiobiškietės, mokytojos Ritos Bukienės tapytų paveikslų paroda „Mane supantis pasaulis“. Ją aplankė ir paveikslais grožėjosi daug bibliotekos skaitytojų. O spalio 17 d. bibliotekoje įvyko susitikimas su parodos autore. Gerb. Rita susirinkusiems papasakojo apie savo kūrybą, pomėgį piešimui, apie tai, kaip ji pradėjo piešti.
Ji nebaigusi jokių dailės studijų, piešia taip, kaip jai atrodo. O tą gyslelę turi iš vaikystės. Rita prisimena, kad mokykloje, kai ji mokėsi, piešimui nebuvo skiriama daug dėmesio.  Kartą piešimo mokytoja uždavė nupiešti namuose piešinį laisva tema.  Rita labai nuoširdžiai dirbo ir nupiešė labai gražų piešinį pagal skaitytą pasaką.  Kai mokytoja grąžino įvertintus piešinius, jos piešinys buvo įvertintas tik trejetu. Kai apsipylusi ašaromis paklausė, kodėl man tik trys, mokytoja atsakė, kad „reikėjo piešti pačiai, tai būtum gavusi gerą pažymį“. Šis įvertinimas turbūt buvo skaudžiausias gyvenime ir patirtą nuoskaudą Rita  prisimena iki šiol.
Dirbdama matematikos mokytoja Rita negalėjo daug laiko skirti piešimui, tapybai. Tik išėjus į užtarnautą poilsį, nebesiskiria su dažais ir teptukais, savo tapytais paveikslais pradžiugina draugus, pažįstamus, artimuosius, surengia ir savo sukurtų darbų parodėles. 
Susitikimo dalyviai nuoširdžiai dėkojo gerb. Ritai už suteiktą galimybę susipažinti su jos darbais, ir linkėjo ateityje naujų kūrybinių minčių ir idėjų, kad dar būtų surengta ne viena paroda. O Rita padovanojo bibliotekai vieną iš savo paveikslų.  Nuoširdus ačiū jai!
 
Vyresnioji bibliotekininkė Irena Žindulienė