Spaudinių paroda „Muzikos atgarsiai“ Pandėlio miesto bibliotekoje

Atgal

Spaudinių paroda „Muzikos atgarsiai“ Pandėlio miesto bibliotekoje

Pandėlio miesto biblioteka


Pandėlio miesto bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Muzikos atgarsiai“, skirta čekų muziko, vargonininko, dirigento, pedagogo Rudolfo Lymano 115-osioms mirimo metinėms. Paroda buvo pristatyta bibliotekos lankytojams.
Popietės metu lankytojai susipažino su Rudolfo Lymano biografija, juk šis žmogus pačius gražiausius ir kūrybingiausius savo gyvenimo metus atidavė Rokiškiui. Jis dar XIX a. pabaigoje, priėmęs grafienės Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzieckienės kvietimą ir atvyko dirbti į Rokiškį. Rudolfas Lymanas stengėsi šį miestą pamilti ir paversti tikra muzikos sostine. Jis čia norėjo vargoninkauti ir mokyti vaikus giedoti bažnytiniame chore.
Susidomėję vartėme knygą „Čekų muzikas, pedagogas, vargonininkas Rudolfas Lymanas“. Tai pirmas rimtas leidinys apie šią neeilinę asmenybę. Jis pirmiausia įdomus tuo, kad čia sudėti iki tol niekur nepublikuoti Rudolfo Lymano laiškai, nematytos archyvinės nuotraukos. Jas rengėjai gavo iš Čekijos Antonino Dvoržako muziejaus bei muziko giminių. Knygoje pakankamai daug informacijos apie vargonininkų mokyklą, mokymosi sąlygas, aprašomas paties Rudolfo Lymano autoritetas
Rokiškis nepamiršo Rudolfo Lymano. Jaunieji rokiškėnai muzikos mokosi jo vardu pavadintoje mokykloje, bažnyčios šventoriuje minint 130 metų, kai muzikos mokyklai vadovauti ėmėsi Rudolfas Lymanas pastatytas  ąžuolinis koplytstulpis, kuriame įamžintas nepamirštamas pedagogas ir kompozitorius. Šiemet Rokiškyje vyko 20-asis vargonų muzikos festivalis, skirtas Rudolfui Lymanui.
 
                              Pandėlio miesto vyresn. bibliotekininkė Aušra Skaburskienė