Europos kalbų dieną – netradicinės pamokos

Atgal

Europos kalbų dieną – netradicinės pamokos

  2019-10-03

Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais siekiama paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
Po šio sėkmingo renginio Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena. Pagrindiniai šios šventės tikslai: papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą; skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę; stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais.
Bibliotekoje, paminint Europos kalbų dieną, buvo vedamos netradicinės pamokos.
Per anglų kalbos pamoką Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos ketvirtokai (mokytoja E. Kvaselytė) žemėlapyje ieškojo šalių, mokėsi sostinių pavadinimus, ant interaktyvaus stalo piešė šalių vėliavas. Kiekvienas vaikas gavo užduotį – anglų kalba pristatyti kurią nors šalį. Kito susitikimo metu ketvirtokai pasakojo, ką sužinojo apie vieną ar kitą šalį. Netradicinę pamoką baigė Europos sąjungos šalių linksma dėlione.
Nebuvo pamiršta ir gimtoji – lietuvių kalba. Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro moksleiviai bei lietuvių kalbos mokytojos dalyvavo viktorinoje „Kodas – lietuvių kalba“. Jos metu prisiminti lietuvių rašytojai, jų žinomi kūriniai. Teko prisiminti, kada buvo išleista pirmoji lietuviška knyga. Nepamirštos  patarlės ir priežodžiai, sinonimai ir antonimai, mįslės ir pan.  Iš pabirusių raidžių galvota kuo daugiau žodžių.
Visiems - moksleiviams, mokytojoms ir bibliotekininkėms patiko šiuolaikinės netradicinės pamokos bibliotekoje!
 
Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja Aušra Žukauskienė