Parodos „Dvarų kultūra“ pristatymas Jūžintuose

Parodos „Dvarų kultūra“ pristatymas Jūžintuose

  2019-10-28

Jau XIII a. - Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpiu, buvo statomi didžiųjų kunigaikščių dvarai, kuriuose buvo puoselėjamas menas, literatūra. Jie išryškėjo kaip diplomatijos, administracijos ir rašto perėmimo centrai.
 Lietuvos dvarų kultūra yra ypač sudėtinga, daugiasluoksnė, neatsiejama Lietuvos kultūros dalis.
Lietuvoje dvaras suvokiamas dviem aspektais: dvaras - kaip statinys ir dvaras - kaip kultūros židinys. XIII a. IV dešimtmetyje kuriantis valstybei pradėjo formuotis dvaras, kaip kultūros židinys. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras tapo diplomatijos, administracijos, rašto perėmimo svarbiausiu centru.
 Kitas aspektas - dvaras, kaip architektūrinis statinys. Viduramžiais dvaras buvo feodalo valda ir gyvenvietė, naujaisiais amžiais dvaras tampa stambaus žemės savininko ūkiu. Dvaro žemę sudarė savininko žemė ir priklausomų valstiečių naudojama skirtinė žemė.
Dvarų kultūra Lietuvoje klestėjo XIII-XIX a., o XX a. nunyko. Po Nepriklausomybės atkūrimo  į kultūros vertybių sąrašą vėl įtraukti dvarai.
Šių objektų svarba išlieka iki šiol – atviri visuomenei sudaro galimybę mums pažinti kultūrinį paveldą ir puošia šalį, suteikdami savitumo mūsų kraštovaizdžiui.
Rugsėjo 28 dieną Jūžintų bibliotekoje vyko parodos „Dvarų kultūra“ pristatymas. Parodą parengė ir pristatė vyresn. bibliotekininkė A. Šakalienė. Parodoje pateikiama medžiaga apie Rokiškio rajono dvarus, bet daugiausia literatūros ir nuotraukų apie  Jūžintų krašto dvarus: Jūžintų, Gačionių, Tarnavos, Anapolio dvarus.
Paroda veiks iki spalio 28 d.

Kviečiame apsilankyti!!!