Į Tave...

Į Tave...

Irena Juodelytė- Varnienė

Leidykla: Panevėžio spaustuvė, 2019Nauja kraštietės eilėraščių knyga...
„Taip jau susiklostė, kad mano tėvų, tiksliau mamos Onos Vienažindytės – Juodelienės , namai yra tie patys, kur atvažiuodavo savo senelių aplankyti ir poetas Antanas Vienažindys [...]“
„Gyvenimo saulei krypstant vakarop, vėl grįžau į tą patį protėvių kiemą, žvilgsnį skandinau Sartų ežero bangose arba virš jų nuplasnodavau ilgesio paukšte.“

                                           Pagarbiai – Irena Juodelytė – Varnienė