Saulelė! – ant purienų slenksčio

Atgal

Saulelė! – ant purienų slenksčio

Vilius Baltrėnas
Leidykla: Petro ofsetas, 2019 

Eilėraščiai: mažiems, taip pat ir augesniems – bičiuliškoj netrumpoje kelionėj nuo žiedų lig vėjų.