Paroda „Teatro spalvos“ Obelių miesto bibliotekoje.

Paroda „Teatro spalvos“ Obelių miesto bibliotekoje.

  2019-08-30

Niekas pasaulyje tiksliai nenustatė ir nenustatys, kuriais metais atsirado teatras. Visaip praeityje klostėsi teatro likimas. Teatro vaidinimai vyko visur- aikštėse ir mugėse, bažnyčios prieigose, vienuolynuose, paauksuotų rūmų salėse, užeigų namuose, didikų dvaruose, klojimuose, mokyklose.
Kokia slapta jėga taip valdingai traukia žmogų teatran. Žmogus žvelgia į teatrą kaip į savo sąžinės, sielos balsą- jis atpažįsta teatre save, savo laikmetį, ir savo gyvenimą. Čia viskas įmanoma: juokas ir ašaros, sielvartas ir džiaugsmas, atviras pasipiktinimas ir audringas žavėjimasis, liūdesys ir laimė, ironija ir netikėtumas, panieka ir užuojauta, nepatikli tyla ir triukšmingas pritarimas.
Obelių miesto bibliotekoje parengtoje parodoje „Teatro spalvos“, nušviečiami kraštiečių režisierių ir aktorių darbai.
Lentynoje knygnešio Juozo Zaukos veiklos atspindžiai išlikę iki mūsų dienų. Tai spektaklių afišos. Didžiuojamės ir jo sūnumi Alfonsu, kuris ne tik gražino gimtuosius Obelius, bet ir režisavo masinius vaidinimus Rokiškyje. Vyresnės kartos žmonėms išlikę gražūs atsiminimai apie Joną Kavoliūną, Vytautą Vajegą, Mangirdą Jakštą. Iš 2017 m. išleistos P. Blaževičiaus knygos „Teatras ir Rokiškis arba teatrinis gyvenimas prie Nemunėlio“ žvelgia jaunosios kartos aktoriai obeliečiai Saulius Čiučelis ir Antanas Kišūnas. Juos matome televizijos ekrane bei per festivalį Rokiškyje „Vaidiname žemdirbiams“.
Ypač plačiai parodoje atsispindi Obelių „Senolių“ klubo teatrinė veikla. Su spektakliu „Žentas“, apkeliauta daugelyje vietovių. Jis rodytas net 20 kartų. Ir kaip nepaminėti teatro režisierių- Eleonoros Šilinienės ir Aldonos Žėkienės. Parodoje panaudotos asmeninės Irenos Kulienės ir Eleonoros Šilinienės nuotraukos. Laukiame kada vėl prasivers scenos užsklanda, vedanti į kitą pasaulį...
Paroda veiks iki 30 rugpjūčio.
Obelių miesto bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Gražina Deksnienė