Bendruomenės diena „Mano kelias į sėkmę“ Pandėlio bibliotekoje

Atgal

Bendruomenės diena „Mano kelias į sėkmę“ Pandėlio bibliotekoje

Pandėlio miesto biblioteka


Jaunas žmogus apie tautos, savo krašto praeitį ir žymius žmones vis rečiau susimąsto. O jei ir susimąsto, neretai nemano, kad ji svarbi dabarčiai. Mes, bibliotekos darbuotojos, laikomės tokios pozicijos, kad ji reikšminga  dėl to, kad  yra tarsi atspirties taškas mūsų dabarties veiksmams. Jei nebūtume turėję tokios praeities, kokią turime, nebūtume tokia tauta, kokia esame. Visos žinios apie protėvius suteikia pagrindą jaustis bendruomenės nariu. Mes, vyresniosios kartos atstovai turime įdiegti vaikams pasididžiavimą savo krašto praeitimi, skiepyti norą domėtis istorija, kultūra, papročiais ir tradicijomis, fiksuoti tai, kas aktualu šiandien. Kad galėtume didžiuotis dalykais, kurie yra aplink mus, juos pirmiausia reikia atrasti, pamatyti, pažinti, išgirsti.
Biblioteka aktyviai įsijungė į Pandėlio gimnazijos organizuojamus Bendruomenės dienos renginius. Birželio 7 dieną Pandėlio miesto bibliotekoje lankėsi  Pandėlio gimnazijos penktos, šeštos ir aštuntos klasių mokiniai bei mokytojai. Susitikimo metu mokiniai apžiūrėjo parodą „Žymūs Pandėlio krašto žmonės“ ir su dideliu susidomėjimu klausėsi pasakojimo apie neeilinio talento žmogų, menininką, architektą, atsiskyrėlį, keistuolį Lionginą Šepką. Mokiniai susipažino su menininko gyvenimu, jo kūryba. Skaitėme L. Šepkos laiškus, rašytus jo mylimajai Danutei. Mokiniai dalyvavo viktorinoje „Liongino Šepkos gyvenimas“. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais. Didis menininkas ir toliau gyvena savo paliktuose kūriniuose ne tik Rokiškyje, Pandėlyje, bet ir visoje Lietuvoje.
Nuo 2001 Rokiškyje kasmet vyksta L. Šepkos medžio drožėjų plenerai kompozicijos. 2007 m. minint L.Šepkos gimimo šimtmetį parkas pavadintas Rokiškio miesto Liongino Šepkos parku. Su L. Šepkos vardu susijęs ir visoje Lietuvoje garsus renginys – tradicinis šalies medžio drožėjų konkursas. Šiuose pleneruose dalyvavo ir pandėlietis Almantas Sriubiškis - 2005, 2006, 2007 metais. Bibliotekos kiemelyje mokiniai apžiūrėjo G. Varno medžio skulptūrą skirtą L. Šepkos atminimui.
Tautiškumas, patriotiškumas, pilietiškumas nedalomai siejamas su savo krašto pažinimu. Tik uždegus mokinių širdyse meilę ir prisirišimą prie tėviškės, gimtojo krašto, galime tikėtis vaiką busiant savo tautos patriotą.
Pandėlio m. vyresn. bibliotekininkė A. Kiaulėnienė