Liudo Dovydėno premijos laureatų sambūris

Atgal

Liudo Dovydėno premijos laureatų sambūris

Rokiškio VB


2019 m. birželio 20 dieną Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis) įvyko renginys „Literatūrinės Liudo Dovydėno premijos teikimo iškilmės“, kuris buvo vienas iš programos „Rokiškis- Lietuvos kultūros sostinė“ renginių. Renginys prasidėjo aktorės Olitos Dautartaitės literatūrine programa „Gyvenimo pilnatvė“, kuri buvo skirta rašytojo, kraštiečio Liudo Dovydėno kūrybai apžvelgti ir pristatyti. Aktorė skaitė L. Dovydėno romanų, novelių, pasakų vaikams ištraukas. Literatūrinės programos intarpuose skambėjo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkų ansamblio, vadovaujamo Oksanos Sadauskienės ir Laimos Kanopienės, atliekami klasikinės muzikos kūriniai. Renginio vedėjas ir scenarijaus autorius rašytojas Alvydas Šlepikas renginiui parengė išskirtinę programą „Liudo Dovydėno literatūrinės premijos laureatai“. Jis pristatė visų vienuolikos rašytojų- premijos laureatų – nominuotas knygas, išskyrė charakteringus rašytojų kūrybos bruožus, atskleidė premiją pelniusių autorių kūrybinį kelią. Pristatymo metu veikė stendinė –reklaminė paroda „Liudo Dovydėno premijos laureatai“, kuri buvo pagaminta būtent šiam renginiui. Laureatų pristatymo metu kalbėjo du premijos laureatai: rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas Vytautas Martinkus. Jų pasisakymuose buvo akcentuojamas Liudo Dovydėno premijos reikšmingumas Lietuvos kultūros mecenatystės kontekste. Rašytojams buvo įteikti suvenyrai- medžio drožiniai, kurių autoriai tautodailininkai  Vidmantas Zakarka ir Gintaras Varnas. Priartėjus prie mecenavimo idėjos Lietuvos kultūroje, renginio vedėjas Alvydas Šlepikas pažymėjo, kad Rokiškio rajono taryba įvertino premijos mecenato Jono Dovydėno nuopelnus Lietuvos kultūrai, Rokiškiui ir suteikė Rokiškio krašto Garbės piliečio vardą už rašytojo Liudo Dovydėno kūrybinio palikimo įamžinimą, sklaidą, už Rokiškio Šv. Juozapo koplyčios vitražų dalinį finansavimą bei idėją šiuos vitražus įrengti. Garbės piliečio regalijas įteikė Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Savo pasisakyme Rokiškio krašto Garbės pilietis Jonas Dovydėnas išreiškė padėką rajono tarybai ir merui už jo kultūrinės veiklos įvertinimą. Po oficialiosios renginio dalies, svečiai ir dalyviai vyko į Ilzenbergo dvarą, kuriame vyko pažintinė istorinio dvaro pristatymo edukacija. Ją vedė dvaro vietininkas Gintaras Bingelis. Renginio metu buvo galima susipažinti su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleistomis lietuvių rašytojų knygomis.
Renginį organizavo Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga.
 
Alicija Matiukienė