Poezijos pavasaris

Poezijos pavasaris

Elžbieta Banytė ir kt.

Leidykla: Rašytojų sąjungos fondas, 2019 Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ tradicinis almanachas su kompaktine plokštele. Almanacho sudarytojai Elžbieta Banytė, Marius Burokas, Viktoras Rudžianskas ir Audinga Peluritytė. „Poezijos pavasario“ užsienio svečių kūrybą atrinko Vytas Dekšnys.

Almanacho apipavidalinimu rūpinosi dailininkė Lina Sasnauskaitė. Kompaktinę plokštelę parengė Rimantas Kmita.