Organizatoriams, kaimynams ir iš toliausiai atvykusiems giedotojams linkime saugios kelionės!!!

Atgal

Organizatoriams, kaimynams ir iš toliausiai atvykusiems giedotojams linkime saugios kelionės!!!

Aleksandravėlės kaimo biblioteka


Gegužės 23 d. Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje jau trečius metus iš eilės vyko Skemų socialinės globos (Rokiškio raj.) namų organizuojamas giedojimo susibūrimas „Giesmių pynė – Marijai“ po Rokiškio rajono bažnyčias. Aleksandravėlės bažnyčioje giedojo globos namų gyventojai iš Telšių, iš Visagino, iš Kriaunų ir net iš pačios Latvijos. Šis susibūrimas palaiko gegužinių pamaldų (mojavos) tradiciją, skatina socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus giedoti tradicines religines giesmes, domėtis savo regiono giedojimo tradicijomis, tuo pačiu įtraukiant ir parapijiečius. Šv. Mišias, skirtas Švč. Marijai, aukojo Obelių Šv. Onos bažnyčios kunigas Laimonas Nedveckas. O Aleksandravėlės bibliotekininkė Alma Mekšėnienė kartu su projektu „Užsidėk atšvaitą taip apsaugosi save ir kitus“ dalyviams įteikė po tašikę su atšvaitais linkėdama saugiai grįžti namo, įteikė liemenių ir šviesą atspindinčių magnetinių juostelių Dievo Apvaizdos vienuolijos seserims iš Utenos. Kitiems renginio dalyviams šviesą atspindinčius žaisliukus, saugaus eismo knygeles, brošiūras primindama apie svarbą saugoti kelyje ne tik save bet ir kitus...
 
Aleksandravėlės bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Alma Mekšėnienė