Literatų klubas „Vaivorykštė“

Atgal

Literatų klubas „Vaivorykštė“1986 m. rajono literatai susibūrė į klubą „Vaivorykštė“. Šiuo metu jis vienija per 20 narių. Tai įvairaus amžiaus, įvairių profesijų žmonės: poetai, prozininkai, liaudies eiliuotojai, dainuojamosios poezijos atlikėjai, skaitovai, knygos bičiuliai.
 
1997 m. rugpjūčio 13 d. Rokiškio rajono valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, įregistravo klubo įstatus.
 
Literatų klubas „Vaivorykštė“ – visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį).
 
Literatų klubo veiklos pobūdis – literatūrinė, kultūrinė, šviečiamoji , leidybinė veikla.
 
Klubo tikslai - skatinti literatus burtis į klubą, ieškoti bendraminčių, sudaryti sąlygas atsiskleisti žmonių talentams, populiarinti savo kūrybą, ugdyti ir puoselėti krašto kultūrą, papročius, literatūrines tradicijas, saugoti ir populiarinti rajono literatų kūrybinį palikimą, organizuoti renginius, rengti projektus.
 
2000 m. išleistas pirmasis rajono literatų kūrybos almanachas „Vaivorykštė“. Knygos sudarytojas ir redaktorius – Stasys Varneckas. Almanachą išleido ir spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“.
 
2006 m. literatų klubo įkūrimo 20 – mečio proga išleistas antrasis Rokiškio literatų kūrybos almanachas „Vaivorykštė“. Knygos sudarytojas- literatas Stasys Varneckas, redaktorius poetas Rimgaudas Valentinas Graibus, 500 egz. tiražu išleido leidykla „Trys žvaigždutės“, Kalvarijų g.159, Lt-08313 Vilnius
 
„Poezijos pavasarėlio“ laureatai yra: Danas Kairys; šviesios atminties Sigitas Araminas; Vida Papaurėlienė; Danutė Mažeikienė; diplomantai: Mingaila Rastenis, Antanas Žilinskas, Birutė Stašienė, Irena Varnienė. Daugelio respublikinių konkursų nugalėtoja yra Reda Kiselytė , Danutė Mažeikienė ir k t.
 
2011 m. įkurtas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyrius , pirmininkė - Reda Kiselytė – „Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja, literatė. Nariai: Vytautas Gasiūnas, Danas Kairys, Reda Kiselytė, Danutė Mažeikienė, Vida Papaurėlienė, Antanas Žilinskas irk t.
 
Vytauto Gasiūno sodyboje paties autoriaus iniciatyva pastatytas paminklas Knygai.
 
Klubo nariai kartu su Viešąja biblioteka parengė nemažai projektų, kuriuos finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas bei rajono savivaldybė.
 
„Didis iki žvaigždžių išaugęs lietuviškas žodis“
Vasario 25 d. Juozo Keliuočio Viešosios bibliotekos renginių svetainėje vyko literatūros ir muzikos popietė „Didis iki žvaigždžių išaugęs lietuviškas žodis“. Salėje vos tilpo visi norintys dalyvauti. Šį kartą į šventę susirinko trijų kartų atstovai: savo ir kitų autorių kūrybą skaitė ne tik garbaus amžiaus senjorai, bet ir vaikai, jaunimas. Šventėje buvo pristatytas trumpametražis muzikinis filmas „Virsmas“. Popietėje dalyvavo rajono literatai, skaitovai, skambėjo Danutės Mažeikienės žodžiais Laimos Bieliūnienės sukurtos dainos - literatų klubo himnas „Vaivorykštės juosta“ bei daina „Mane prakalbino lietus“, kurias atliko vokalinis ansamblis, vadovaujamas Laimos Bieliūnienės, (akomponavo Vilijos Urbonienės gitaristų trio). Savo ir kitų kūrybą skaitė moksleiviai: Mantas Kareniauskas, Akvilė Kareniauskaitė, Goda Raugaitė ir kiti, lumzdeliu grojo Kornelija Šernaitė. Džiugu, kad į renginį atvyko didelis būrys aktyviausių rajono literatų: Alė Kazlauskienė, Zita Mironienė, Stasė Junokienė, Reda Kiselytė, Vida Papaurėlienė, Danutė Mažeikienė, Antanas Žilinskas, Alfonsas Keraitis, Rūta Žumbakienė, Gražina Pitrėnienė, Vladas Liolys, tačiau smagu savo gretose matyti ir naujų - Aliną Valantinavičienę, Bronių Riboką, bardą Giedrių Kujelį ir kt. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Rokiškio rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis „Nemunėlis“, vadovaujamas Birutės Puriuškienės atliko Vidos Papaurėlienės žodžiais dainas: „Šventė“, „Kaip džiugu“, „Kaip gražu“ , „Lauksiu“ (muzika – Birutės Puriuškienės). Įdomu tai, kad Danutės Mažeikienės eilėraštis „Mane prakalbino lietus“ sudomino ir Birutę Puriuškienę, kuri šiems žodžiams taip pat sukūrė muziką. Eilėraščių posmus keitė liaudies dainos. Pasak poetės Ramutės Skučaitės, mūsų žodžiai - gražūs žodžiai. Jie juokino ir guodė. Tariant juos – gražiai, kaip dera - iš tiesų buvo jauku ir gera.
Rokiškėnai literatai Anykščiuose
Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ nariai jau ketvirtą kartą dalyvauja tradiciniuose Anykštėnų literatų klubo „Marčiupys“ nakties skaitymuose „Kas švyti vasario nakties danguje?“, kurie vyko 2013 m. vasario 22 d. Anykščių koplyčioje. Šiemet poezijos skaitymuose dalyvavo: Danutė Mažeikienė, Dainora Mineikienė, Alė Kazlauskienė, Zita Mironienė, Stasė Junokienė, Giedrius Kujelis. Šilta, sakrali koplyčios aplinka, mieli, draugiški plunksnos giminaičių veidai ir šypsenos, skambantys poezijos posmai, dainos ir muzika suteikė daug malonių akimirkų. Gera buvo pabendrauti su senais pažįstamais ir susipažinti su naujais. Danutė Mažeikienė yra literatų svetainės Kūrėjų klubo „Žaliažolė“ narė, tad buvo be galo smagu gyvai susipažinti su mielais „žaliažoliečiais“, su kuriais iki šiol bendrauja tik interneto svetainėje.
 
Liko gražios nuotraukos ir be galo šilti prisiminimai. Iki kitų susitikimų, mieli anykštėnai, ir ne tik, nes draugystės tiltas nusitiesė iki Vilniaus, Pakruojo, Ukmergės, Kupiškio...
 
Danutė Mažeikienė
Kas švyti vasario nakties danguje,
Kuo puošia mus metai būties lopšyje?
Jei leidžia ilgėtis, liūdėti, svajot,
Priverčia ištverti ir neabejot.
Kas slypi vasario nakties skaidrume,
Pasmerkia tikėti dangum ir žeme?
Dangus taip aukštai, jis apvilt negalės,
O žemė supras ir atleis, ir tylės.
Kam šypsosi žvaigždės nakties danguje,
Kai maudosi sielos vilties lietuje
Ir akys vėl ieško gerumo akių,
O meilė ir skausmas ateina sykiu...
Ką reiškia tie painūs lemties deriniai,
Gal tu, mano Angele Sarge, žinai?
Sakyk, netylėk, man užtenka drąsos,
Tad kur ta riba, tarp tamsos ir šviesos?..
 
„Poezija – lyg žvaigždė, lyg deimantas“
2013 m. kovo 21 d. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko poezijos skaitymai „Poezija – lyg žvaigždė, lyg deimantas“, skirti Pasaulinei poezijos dienai.
 
2000 metais UNESCO paskelbė kovo 21 – ąją Pasauline poezijos diena. Poezija – tai sielos kalba. Jaukioje aplinkoje, būryje bendraminčių buvo smagu paskaityti savo ar kitų poetų kūrybos. Renginio vedėja, trumpai pristačiusi susitikimo idėją, šventės prasmę, paskaitė šviesios atminties poeto Dano Kairio eilėraščių. Gerai jautėsi ir jaunieji literatai: Juozo Tūbelio progimnazijos mokiniai - Simona Antonova ir Einius Trumpa, Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos mokiniai – Andželika Demidovaitė ir Audrius Gaudzė.
 
Mintimis apie poeziją, kūrybą, gyvenimo prasmę, gimtąją kalbą dalinosi Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė, naujausią kūrybą skaitė Danutė Mažeikienė, Reda Kiselytė, Irena Varnienė, Alė Kazlauskienė, Zita Mironienė, Romualdas Jukna. Prisiminimais apie savo basakoję vaikystę, jaunystės nutikimus, kūrybos bei tarmių ypatybes dalinosi Vladas Liolys, Jonas Driskius ir kiti literatai. Šventinį susitikimą paįvairino dainuojamosios poezijos atlikėjas Giedrius Kujelis.
 
Literatų klubo „Vaivorykštė“ buveinė – Juozo Keliuočio viešoji biblioteka- Nepriklausomybės a. 16. Susibūrimų vieta – renginių svetainė
Tel. Nr.: 8 458 52106
 
Klubo pirmininkė - Salvinija Kalpokaitė - Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja.
Tel. Nr.: 8 458 51149, 8 458 51413
 
Klubo pirmininkės pavaduotoja –Vida Papaurėlienė - pedagogė.
 
Klubo sekretorė - Daiva Vilkickienė- VB Direktorės pavaduotoja.