LBD Rokiškio skyrius

Atgal

LBD Rokiškio skyriusLietuvos bibliotekininkų draugijos Rokiškio skyrius įkurtas 1993 m. Kaip savarankiškas Bibliotekininkų draugijos padalinys įregistruotas 2003 m.
 
LBD Rokiškio skyrius yra visuomeninė bibliotekininkų organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį), šiuo metu savo gretose vienijanti per 40 narių.
 
Skyriaus buveinė – Juozo Keliuočio Viešoji biblioteka – Nepriklausomybės a. 16
 
Skyriaus veiklos pobūdis – bibliotekinė, kultūrinė, šviečiamoji veikla
 
LBD Rokiškio skyriaus tikslai – sutelkti rajono bibliotekininkus , LBD skyriaus narius į organizaciją, atstovauti jų profesiniams interesams. Kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje, Bibliotekininkų draugijos narių kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, skatinti savo narių profesinę iniciatyvą, rengti konferencijas, seminarus, organizuoti įvairius renginius, rašyti ir įgyvendinti projektus.
 
Skyriaus narės kelia savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, seminaruose, skaito pranešimus, dalinasi darbo patirtimi su kitų rajonų bibliotekininkais ir.t.t.
 
LBD Rokiškio skyrius kasmet organizuoja Nacionalinę Lietuvos Bibliotekų savaitę, kurios metu vyksta įvairūs renginiai, susitikimai su rajono savivaldybės administracijos, rajono tarybos kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariais, politikais; atvirų durų dienos , įvairios akcijos, virtualios kelionės ir t.t.
 
Jau 40 metų Viešoji biblioteka švenčia rajoninę Bibliotekininko dieną, kurios metu pagerbia darbo ir gyvenimo jubiliatus, apdovanoja nusipelniusias bibliotekininkes. Taip pat rengia parodas, išvykas į kitų rajonų bibliotekas, organizuoja susitikimus su žymiais žmonėmis, bibliotekininkystės specialistais, mokslininkais.
 
Skyrius parengė keletą projektų, kuriuos parėmė LR Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, rajono savivaldybė.
 
LBD Rokiškio skyriaus pirmininkė – Salvinija Kalpokaitė –Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja.
LBD skyriaus pirmininkės pavaduotoja – Daiva Vilkickienė - Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja.
LBD skyriaus sekretorė – Snieguolė Galvelienė - Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja.
 
Smulkesnė informacija: