Žodžiai iš Dievų miško

Žodžiai iš Dievų miško

Stasys Yla

Leidykla: Odilė, 2018Knygojekunigo Stasio Ylos (1908–1983) tekstai – paskaitos, maldos, pamokslai – rašyti 1943–1944 metais Štuthofe ir skaityti nacių koncentracijos stovykloje kalėjusiems lietuviams. Iš išlikusių rankraščių skelbiami pirmą kartą. Psichologo, filosofo, istoriko Stasio Ylos Štuthofo kūryba išlieka svarbi ne tik kaip pavergtų žmonių pasipriešinimo ir dvasinės stiprybės liudininkė: ji kelia ir įžvalgiai, jautriai svarsto bendrus žmogaus egzistencijos klausimus. Ylos parašytas maldas redagavo drauge kalėjęs rašytojas Balys Sruoga, gyręs autorių už jo tekstų nuoširdų paprastumą ir poetiškumą.