Kovo 16-oji Knygnešio diena

Atgal

Kovo 16-oji Knygnešio diena

Panemunio biblioteka


Viešpatie, tu juk matai
Sunkų Knygnešio kelią.
Sako, kad tu skaitai
Kiekvieną mūsų knygelę...
                Justinas Marcinkevičius
 
Kovo 16-oji Knygnešio diena
 
Nors 1864 m. carinė vyriausybė uždraudė lietuviškas mokyklas, rašytinę lietuvių kalbą, tai nesusilpnino nacionalinio išsivadavimo judėjimo. M. Valančiaus suburti daraktoriai mokė vaikus, buvo organizuotas lietuviškų knygų spausdinimas ir jų slaptas gabenimas į Lietuvą. Atsirado nauja sąvoka - knygnešystė, kurios nežinojo pasaulio istorija.  UNESCO organizacija tai įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčia atitikmenų. Už knygą rizikavo ne vienas žmogus savo gyvybe, sėdėjo kalėjime ar buvo ištremptas į Sibirą.
Mūsų Panemunio krašte žinomas knygnešys Petras Mulokas (1854–1938) iš Balalių kaimo. Jis gabeno draudžiamą literatūrą, dažniausiai vadovėlius, maldaknyges, iš Tilžės, Rygos, o platino Kvetkuose, Čedasuose, Suvainiškyje, Žiobiškyje, Panemunyje. Palaidotas senosiose Panemunio kapinėse.... Pagerbiant Panemunietį Knygnešį, buvo uždegta atminimo žvakelė, padėta gėlių, sukalbėta malda ir skaitytos poetų eilės skirtos knygnešiams....
Vyresn. bibliotekininkė Elena Baronienė