KALBA – NEPRIKLAUSOMYBĖ - VALSTYBĖ

Atgal

KALBA – NEPRIKLAUSOMYBĖ - VALSTYBĖ

Konstantinavos kaimo biblioteka


Šiandien mes džiaugiamės gyvendami Nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau Lietuvos kelias į Nepriklausomybę buvo sunkus ir vingiuotas. Minime daug datų, susijusių su Lietuvos Nepriklausomybe. Žymiausios jų – tai Vasario 16-oji ir kovo 11-oji. Šiais metais LR Seimas nusprendė, o Prezidentė pasirašė atmintinų dienų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo papildė atmintinų dienų sąrašą 8 punktu - kovo 9-oji – Lietuvos vardo diena, nes 1009 m. kovo 9 d. seniausiame rašytiniame šaltinyje – Kvedlinburgo metraštyje pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas.
Siekdama paminėti šias prasmingas datas, Konstantinavos biblioteka kovo 9 d. pakvietė skaitytojus į popietę „Kalba – Nepriklausomybė – Valstybė“. Bibliotekininkė Irena supažindino su svarbiausiomis Lietuvos Nepriklausomybės datomis. Priminė, kad su Nepriklausomybe glaudžiai susijusi ir kalba. Ketvirtasis LR Konstitucijos straipsnis skelbia, kad Lietuvos valstybėje valstybinė kalba – lietuvių kalba. Neatsitiktinai jau ketvirti metai kaip minimos lietuvių kalbos dienos, kurios vyksta nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios. Jų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.
Lietuvių kalba šiandien susiduria su rimtais iššūkiais. Ilgai turėjo priešintis rusifikacijai, dabar tenka pasigrumti su anglų kalba, su elektroninės erdvės iššūkiais.  Lietuvių kalba yra labai turtinga. Apie tai liudija ir poetinis žodis. Tuo įsitikinome klausydami kazliškietės literatės Danguolės Zolubienės lyriškų eilių apie Lietuvą, apie kalbą, apie pavasarį. Sužavėjo konstantinavietės Janinos Žemaitienės sukurti tarmiškai skaitomi eilėraščiai apie gimtinę, savąją šeimą, nuostabią tėviškės gamtą. O su kokiu malonumu klausėmės skaitytojos Zitos Maldūnienės nutikimų, pasakojamų tarmiškai. Taip, graži ir turtinga ta mūsų lietuvių kalba. Lai ji dar daugiau turtėja, garsiai skamba Laisvoje, Nepriklausomoje Lietuvoje.
Vyr. bibliotekininkė Irena Žindulienė