Poezijos rytmetis „Eilės vaikystei ir Lietuvai“

Atgal

Poezijos rytmetis „Eilės vaikystei ir Lietuvai“

Pandėlio miesto biblioteka


Kiekvienam žmogui, nesvarbu kokios jis bebūtų tautybės, pati gražiausia yra jo gimtoji kalba. Lietuva – šalis, kurioje gimiau, kurioje pirmą kartą žengiau žingsnį, ištariau žodį, o patį pirmą žodį ištariau lietuviškai. Todėl kaip gera gyventi ir kalbėti gimtąja kalba, kaip gera suprasti kiekvieną kito pasakytą žodį.
Bet kuo ta lietuvių kalba yra tokia graži ir ypatinga? Kovo 6 dieną Pandėlio bibliotekoje vyko poezijos rytmetis „Eilės vaikystei ir Lietuvai“. Pandėlio gimnazijos trečiokai, kartu su mokytoja I. Veikšriene išmoko daug nuostabių eilėraščių. Skambėjo eilės apie Lietuvą, gamtą ir vaikystę. Džiugino vaikų puiki laikysena, gestų tikslingumas, raiškus, vaizdingas, taisyklingas deklamavimas. Paklausę vieni kitų, dar kartą įsitikinome, kokia gi graži, skambi ir vingri ta mūsų kalba.
Visi kartu diskutavome, kad lietuvių kalba ypatinga žodžių gausumu. Kiekvienas žodis turi daug sinonimų, pvz.: tėvynė - gimtinė, tėviškė, tėvainė, ir t.t. Pasakojant apie spaudos draudimo laikotarpį Lietuvoje, neįmanoma nepaminėti knygnešių. Jeigu tektų papasakoti apie knygnešius kokiam nors svetimtaučiui jo gimtąja kalba, vargu ar pavyktų apibūdinti šį žmogų vienu žodžiu. Knygnešys turbūt neturi atitikmens kokioje nors kitoje pasaulio kalboje.
Gražus ir labai įdomus lietuvių tautos kultūrinis palikimas. Mes turim gražią tautosaką, daug padavimų, legendų, mįslių, pasakų, patarlių, priežodžių ir dainų. Be gražių asmenvardžių lietuvių kalba turi taip pat labai gražius vietovardžius. Lietuviškų vietovių pavadinimai labai įvairūs: Lazdijai, Ukmergė, bet mums gražiausias žinoma - Pandėlys.
Dar vienas lietuvių kalbos įdomumas yra tarmės. Lietuvą dalijame į Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Aukštaitiją. Na, o mes esame aukštaičiai ir tuo didžiuojamės.
Džiaugiamės, kad mokytojų, mokinių tėvų ir pačių mokinių pastangomis meninis skaitymas yra puoselėjamas, nuo mažų dienų ugdoma meilė ir pagarba lietuviškam žodžiui.
 
Pandėlio m. vyresn. bibliotekininkė Audronė Kiaulėnienė