Atgal
Pastabas bei pasiūlymus dėl paskelbto techninės specifikacijos projekto gali pateikti pavieniai tiekėjai, tiekėjų grupės ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau vadinami - Paslaugų teikėjai).
 
Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto techninės užduoties projekto, juos išnagrinėja ir raštu informuoja pastabas ar pasiūlymus pateikusius Paslaugų teikėjus apie priimtą sprendimą.
 
Pasiūlymus siųsti iki 2017 11 06  1200 val. el. p. admin@rokiskis.rvb.lt