„Atminimo valanda“ Sėlynėje

Atgal

„Atminimo valanda“ Sėlynėje

Sėlynės biblioteka


Tėvyne – neteisi Tu mūsų – tyliai raudi...
Uždengus stropiai - paslepi žaizdas širdies...(E.Gruzdevienė)
Vasario 15dieną Sėlynės bendruomenės namuose minėjome Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo 70 – metį ir Lietuvos valstybės 101 gimtadienį.  „Atminimo valanda“ buvo skirta prisiminti ir pagerbti 1949 metų vasario 16 d. signatarą, kraštietį Leonardą Grigonį – Užpalį, kuris taip pat pasirašė šią Deklaraciją, padėjusią pamatus Nepriklausomai Lietuvai. Buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės prie paminklinio akmens L.Grigoniui Pužonyse ir paminklo Sėlynėje. Sėlynės bibliotekoje buvo galima apžiūrėti parodą „LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija ir Signatarai“. Moksleivė Uršulė Tarvydytė pravedė atvirą istorijos pamoką apie Deklaracijos svarbą ir reikšmę šiandien, kuri sulaukė daug įdomių diskusijų. Algis Veikšys pristatė L.Grigonio vardu pasivadinusios Lietuvos Šaulių sąjungos 509 – osios kuopos veiklą. Visus susirinkusius linksmino Obelių vaikų globos namų ansamblis ‚Mes“. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Sėlynės kaimo bibliotekai padovanojo vertingų knygų apie Laisvės kovas  partizaninę veiklą.
 Vasario 16 dieną vyko iškilminga istorinės vėliavos, plevėsavusios prie Nepriklausomybės paminklo Rokiškyje, perdavimo Rokiškio muziejui, ceremonija. Praėjusiais metais, švenčiant Lietuvos šimtmetį, ši vėliava vasario 16 dienos išvakarėse, lydima jaunųjų šaulių apkeliavo 1918 m. Nepriklausomybės akto signataro Vlado Mirono ir 1949 m. vasario 16 dienos LLKS Deklaracijos signatarų L.Grigonio – Užpalio ir V.Gužo – Kardo gimtines, o vasario 16 dieną buvo iškelta prie Nepriklausomybės paminklo Rokiškyje. Ši istorinė vėliava yra Sėlynės kaimo bendruomenės dovana Rokiškio kraštui. Pernai ją iš Sėlynės kaip ir šiemet iki Rokiškio krašto muziejaus, atlydėjo raitėlių būrys. Rokiškio Krašto muziejaus direktorei istorinę vėliavą perdavė Sėlynės kaimo bendruomenės pirmininkas Vytautas Šukys ir Sėlynės vyresnioji bibliotekininkė Renata Baltrūnienė.
Sėlynės vyresn. bibliotekininkė Renata Baltrūnienė