Vasario 16-oji Martynonių bibliotekoje

Atgal

Vasario 16-oji Martynonių bibliotekoje

Martynonių kaimo biblioteka


Vasario 16-oji diena svarbi kiekvienam lietuviui . Šiai dienai skirtas šventinis koncertas, patys graužiausi posmai Lietuvai. Martynonių bibliotekoje Vasario 16 –ai skirtame renginyje buvo pristatyta Aušros Viduolienės darbų paroda. Aušra Pandėlio gimnazijos dailės mokytoja, gyvena Kavoliškyje, bet jos šaknys iš Radžiūnėlių km., Pandėlio sen. Talentas paveldėtas iš prosenelio, kuris kūrė paminklus, šventųjų statulėles, jos ir dabar puošia Radžiūnėlių kapus. „Kartais neaišku, kam, be manęs, tai reikalinga, bet vis traukia prie dažų ir drobių“ – taip kalba Aušra Viduolienė. Jos parodą aplankė daug kaimo žmonių, malonu matyti pažįstamo, artimo žmogaus darbus. Aušros Viduolienės paroda buvo surengta pažymint kitą šio krašto dailininką Petrą Kiaulėną (1909 -1955) minint jo 110 - uosius metus. Aušra papasakojo, kaip ji atsitiktinai susipažino su Petro Kiaulėno darbais, tada net nesusimąstė, kad jis gimęs šiose apylinkėse (Naniškių kaime, Pandėlio sen.).