Atgal
Supaprastintų mažos vertės pirkimų techninei įrangai įsigyti tiekėjais, vykdant 2017.04.01-2019.03.31 projektą „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žemgalėje, Kužemėje ir Šiaurės Lietuvoje“ pagal programą „Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020“ (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania /BUSINESS SUPPORT No; LLI-131; Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020) – išrinkti UAB „ATEA“, pasiūlę mažiausią kainą.